Przejdź do treści

Arithmi – Liczebniki w greckim

Pamiętacie jak po grecku policzyć do 100? Jeśli nie, zobaczcie, jak to zrobić! Jeśli tak, to może przyda Wam się mała powtórka podstawowych informacji!  

1 ένα (éna) 
2 δύο (thío) 
3 τρία (tría) 
4 τέσσερα (tésera) 
5 πέντε (péde) 
6 έξι (éxi) 
7 εφτά albo επτά (eftá albo eptá) 
8 οχτώ albo οκτώ (ohtó albo októ) 
9 εννιά albo εννέα (eniá albo enéa) 
10 δέκα (théka) 
11 έντεκα (édeka) 
12 δώδεκα (thótheka) 
13 δεκατρία (thekatría) 
14 δεκατέσσερα (thekatésera) 
15 δεκαπέντε (thekapéde) 
16 δεκαέξι (thekaéxi) 
17 δεκαεφτά (thekaeftá) 
18 δεκαοχτώ (thekaohtó) 
19 δεκαεννιά (thekaeniá) 
20 είκοσι (íkosi) 
30 τριάντα (triáda) 
40 σαράντα (saráda) 
50 πενήντα (penída) 
60 εξήντα (exída) 
70 εβδομήντα (evthomída) 
80 ογδόντα (oghtóda) 
90 ενενήντα (enenída) 
100 εκατό (ekató)  

30 τριάντα → 30 + 1 = τριάντα ένα (triáda éna) 

40 σαράντα → 40 + 2 = σαράντα δύο (saráda thío) 

50 πενήντα → 50 + 3 = πενήντα τρία (penída tría) 

60 εξήντα → 60 + 4 = εξήντα τέσσερα (exída tésera) 

70 εβδομήντα → 70 + 5 = εβδομήντα πέντε (evthomída péde) 

80 ογδόντα → 80 + 6 = ογδόντα έξι (oghtóda éxi) 

90 ενενήντα → 90 + 7 = ενενήντα επτά (enenída eptá)  

Uwaga! Mówimy «εκατό», gdy chodzi nam o 100, ale «εκατόν», kiedy mamy na myśli 100+, na przykład: εκατόν δέκα (ekatón théka) – 110.