W zakres naszych usług wchodzi przygotowanie do Certyfikatów Językowych takich jak :

Język grecki:

  – wszystkie poziomy egzaminów rządowych Ellinomathia

Język angielski:

– First Certificate in English (FCE),
– Certificate in Advanced English (CAE),
– Certificate of Proficiency in English (CPE),
– Test of English as a Foreign Language (TOEFL),
– TOEFL Junior,
– Test of English for International Communication (TOEIC),
– TOEIC Bridge,
– Business English Certificate (Preliminary, Vantage i Higher),
– BULATS,
– London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) (na 4 poziomach),
– International English Language Testing System (IELTS),
– London Tests of English,
– European Language Competence Licence Quality Alliance (ELCL QA),
– TELC
– TOIC

Język niemiecki:

– Start Deutsch 1
– Start Deutsch 2
– Zertifikat Deutsch (ZD)
– Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)
– Goethe-Zertifikat B2
– Goethe-Zertifikat C1 (dawne Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)
– Goethe-Zertifikat C2 – Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)
– Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)
– Test Deutsch als Fremdsprache (DaF)
– DSH: Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang

Język niderlandzki:

– Inburgeringsexamen (A2)
– Nederlands als Tweede Taal (NT2) poziom I
– Nederlands als Tweede Taal (NT2) poziom II

1. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w wymaganym języku
2. Przygotowanie do wyjazdu za granicę w celach służbowych, płacowych, edukacyjnych, wymiany ERAZMUS
3. Przygotowanie do egzaminów: szóstoklasisty, gimnazjalnego, matury
4. Business English
5. Zajęcia z użyciem języka codziennego bądź specjalistycznego
6. Zajęcia „szyte na miarę” Twoich potrzeb