Wszelkie informacje podane przez Państwa są poufne i nigdy nie będą przekazywane innym stronom, a nam pozwolą tworzyć treści dopasowane do Państwa potrzeb i zainteresowań. Wypełniając poniższy formularz przekazuję moje dane osobowe firmie E-kaliteri Ltd (Szkole Języków Obcych E-Polyglots) . Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy oraz na ich przetwarzanie przez firmę, także w przyszłości, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od ww. firmy oraz innych osób za pomocą środków komunikacji elektronicznej i m. in. w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Your email will be kept safe. By submitting it you agree that we contact you in future to inform about our services and offers.