Przejdź do treści

Co to jest TOEFL?

? TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – niezbędnik tych, którzy chcą studiować w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie. Sprawdza znajomość języka w kontekście akademickim – wysoki wynik otwiera drzwi wielu zagranicznych uczelni.  

Egzamin TOEFL można zdawać w formule iBT (Internet based test), czyli przez Internet, albo PBT(paper based test), czyli w formie papierowej. Najczęściej wybieraną formą jest egzamin przez Internet. Egzamin sprawdza wszystkie 4 główne umiejętności językowe, czyli mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu – wszystko w kontekście akademickim. 

Nie ma jednego “uniwersalnego wyniku”, który poświadcza wystarczająco wysoką znajomość języka do studiowana na zagranicznej uczelni. Każda uczelnia ma swoje indywidualne wymagania – dobrze to sprawdzić, żeby wiedzieć “jak dobrze” trzeba zdać egzamin. 

Co to jest TOEIC? 

? TOEIC (Test of English for International Communication) – stworzony na potrzeby międzynarodowych pracowników i korporacji. 

Egzamin ten składa się z dwóch niezależnych części – Listening&Reading oraz Speaking&Writing. W zależności od potrzeb można wybrać tylko jedną z nich lub obie. Ponownie, wybór zależy od wymagań firmy, do której aplikujemy. To samo tyczy się wyniku egzaminu. 

Część Listening&Reading przeprowadzana jest w ośrodkach egzaminacyjnych w formie papierowej. Część Speaking&Writing odbywa się przez Internet – uczestnicy nagrywają swoje odpowiedzi do części ustnej, a zadania pisemne zapisują przy użyciu klawiatury.