Przejdź do treści

Certyfikaty Cambridge English

Który dla kogo? 

Certyfikat Cambridge English – prestiżowy, rozpoznawalny, bezterminowy. Cel wielu osób uczących się angielskiego. Który wybrać? 

Wszystkie egzaminy Cambridge English sprawdzają 4 umiejętności językowe – mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu oraz czytanie. Egzaminy przeprowadzane są w wyznaczonych terminach przez certyfikowane centra egzaminacyjne. Aby zdać egzamin, trzeba ze wszystkich części uzyskać co najmniej ocenę C. 

Najbardziej popularne certyfikaty Cambridge English, to: 

B2 First (dawny First Certificate in English – FCE) 

C1 Advanced (dawny Certificate in Advanced English – CAE) 

C2 Proficiency (dawny Certificate of Proficiency – CPE) 

Są to certyfikaty, które potwierdzają znajomość angielskiego ogólnego (general English) na wskazanym poziomie i są ważne “dożywotnio”.  

Co to jest B2 First (dawny First Certificate in English)?  

B2 First to najbardziej popularny egzamin Cambridge English. Popularny “First” to właśnie ten egzamin – warto pamiętać, że obecnie nazywa się inaczej. Jego popularność wynika głównie z tego, że poziom B2 często wystarcza, aby potwierdzić znajomość języka niezbędną do nauki na zagranicznej uczelni, albo na zwolnienie z lektoratu na uczelni w Polsce, czy potwierdzenie znajomości języka wymagane na studiach doktoranckich. 

Do egzaminu można przystąpić w wersji tradycyjnej (papierowej) lub komputerowej. Egzamin trwa około 4 godzin. 

Co to jest C1 Advanced (dawny Certificate in Advanced English)? 

Zdobycie certyfikatu C1 Advanced oznacza już zaawansowany poziom języka. W wielu szkołach połączenie CAE z odpowiednim wykształceniem pedagogicznym daje uprawnienia do nauczania języka. Dla pracodawcy jest to informacja, że poziom językowy pracownika jest bardzo wysoki. 

Certyfikat ten jest honorowany przez szereg instytucji, takich jak Urząd Służby Cywilnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy Ministerstwo Edukacji. 

Na egzamin trzeba przeznaczyć około 4 godzin. 

Czym jest C2 Proficiency (dawny Certificate of Proficiency in English)? 

CPE – to najwyższy, możliwy do uzyskania certyfikat Cambridge English. Osoby posiadające CPE mają znajomość języka zbliżoną do nativów. Certyfikat poświadcza posiadanie niezbędnych umiejętności językowych do pracy i nauki na poziomie eksperckim w wymagających sytuacjach w anglojęzycznym środowisku akademickim i zawodowym. 

Podobnie jak FCE i CAE, CPE zajmuje około 4 godzin i sprawdza 4 główne umiejętności językowe. 

Certyfikaty z języka biznesowego 

Poza wyżej wymienionymi, najbardziej popularnymi certyfikatami, Cambridge English proponuje 3 poziomy certyfikatów z angielskiego biznesowego (business English): 

B1 Business Preliminary (BEC Preliminary) – Poświadcza dobrą znajomość języka biznesowego umożliwiającą swobodną, codzienną komunikację w pracy po angielsku. Poziomem trudności odpowiada egzaminowi B1 Preliminary (PET), skupia się jednak na języku biznesowym. 

B2 Business Vantage (BEC Vantage) – Certyfikat ten pokazuje, że właściciel osiągnął wystarczający poziom angielskiego biznesowego do swobodnego prowadzenia interesów na poziomie międzynarodowym. Poziomem trudności odpowiada egzaminowi B2 First. 

C1 Business Higher (BEC Higher) – Osoby mogące pochwalić się tym certyfikatem mają opanowany język biznesowy w stopniu, który umożliwia im pracę na stanowiskach eksperckich w środowisku międzynarodowym. Poziom trudności tego egzaminu jest porównywalny do C1 Advanced. 

Certyfikaty dla dzieci 

Dla młodszych uczniów, dostępna jest cała gama egzaminów dla dzieci i młodzieży szkolnej: 

Pre A1 Starters 

A1 Movers 

A2 Flyers 

A2 Key 

B1 Preliminary 

Wielką zaletą testów Cambridge English jest ich bezterminowość i rozpoznawalność – wszyscy o nich słyszeli, a raz zdane już zawsze będą potwierdzały nasze umiejętności językowe.