Przejdź do treści

Co to jest GMAT?

Dziś chciałabym opowiedzieć o egzaminie bardzo mało popularnym w Polsce, natomiast niezbędnym, jeżeli ktoś wybiera się na studia MBA za granicą. Ten egzamin to GMAT czyli the Graduate Management Admission Test – tzw. test psychometryczny, podobny do tych, z jakimi mogą się zetknąć osoby ubiegające się o pracę w międzynarodowych korporacjach. GMAT składa się z 4 części:

  1. the AWA – Academic Writing Assignment
  2. the IR – Integrated Reasoning
  3. Quantitative Section
  4. Verbal Section

AWA to część, w której student musi zanalizować logikę podanego wywodu i wskazać słabe punkty w podanym rozumowaniu oraz zasugerować jak je zniwelować. Ta część egzaminu jest stosunkowo łatwa oraz mniej istotna w procesie przyjęć na studia MBA.

Kolejna część to Integrated Reasoning. Jest to zupełnie nowy element egzaminu GMAT, który został dodany w zeszłym roku. W tej chwili mówi się, że szkoły biznesu na całym świecie nie przykładają dużej wagi do wyniku z tej części egzaminu. Natomiast ma się to niebawem zmienić i IR ma być równie ważnym komponentem egzaminu jak część matematyczna i językowa. Składa się ona z kilku zadań, w których student musi wyciągnąć wnioski z opisanej sytuacji i danych w formie liczbowej oraz graficznej. Na podstawie danych należy poprawnie zinterpretować daną sytuację oraz udzielić prawidłowych odpowiedzi na podane pytania.

Kolejne etapy, przez które musi przejść kandydat na studia to tzw. quant i verbal, czyli jak już wspomniałam, części matematyczna i językowa. Są to dwa najważniejsze elementy egzaminu GMAT, wyniki z których są składowymi całościowego wyniku z testu. Tenże końcowy wynik może stać się naszą przepustką na studia na Harvardzie czy MIT, ale może też nam je skutecznie uniemożliwić. Części quant i verbal są niesamowicie wymagające, obie trwają po 75 minut i w tym czasie musimy rozwiązać odpowiednio 37 zadań z matematyki oraz 41 zadań testujących znajomość języka angielskiego oraz logiczne myślenie w części verbal. Przeciętnie mamy 2 minuty na analizę i wybranie poprawnej odpowiedzi w każdym z zadań.

Cały egzamin GMAT trwa około 3 godzin i przez cały ten czas musimy być maksymalnie skupieni oraz mieć wystarczającą ilość energii, żeby przetrwać ten maraton sprawdzający naszą wiedzę i zdolności. Stanowi on więc duże wyzwanie. Jednak chyba warto – absolwenci studiów MBA na dobrej uczelni w pierwszym roku po zakończeniu nauki zarabiają 12000-14000 USD.

Planujesz studia MBA?

Zgłoś się do nas na zajęcia! 🙂