Przejdź do treści

Język niemiecki

NIEMIECKI

Oferujemy kursy indywidualne i grupowe z osobami na wszystkich poziomach zaawansowania (A1 – C2) i w każdym wieku (dzieci już od 7 roku życia).

Kursy konwersacyjne, “tematyczne” takie jak:
– niemiecki na wakacje,
– dla opiekunek osób starszych,
– dla osób wyjeżdżającej do krajów niemieckojęzycznych
– dla emigrantów chcących poprawić poziom znajomości języka
– dla osób poszukujących pracy ze szczególnym naciskiem na przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Dzieciom i młodzieży oferujemy przygotowanie do egzaminów:
– szóstoklasisty,
– gimnazjalnego,
– matury (podstawowa i rozszerzona, również dla klas dwujęzycznych),
– na studia w Niemczech.

Przygotowujemy do egzaminów zarówno ogólnych jak i biznesowych, między innymi:
– Zertifikat Deutsch (ZD),
– Zentrallemittelstufenpruefung (ZMP),
– Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP),
– Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS),
– Groβes Deutsches Sprachdiplom (GDS),
– Prüfung für Wirtschaftsdeutsch (PWD) Organizowane przez Österreichische Mittelstufe (ÖSD),
– Deutsches Sprachdiplom Stufe II (DSD II),
– Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH),
– Test für Deutsch als Fremdsprache (TestDaF),
– certyfikat środowiska biznesowego WiDaF i WiDaF Basic,
– European Language Competence Licence Quality Alliance (ELCL QA)
– Wirtschaftsdeutsch na wszystkich poziomach zaawansowania.