Przejdź do treści

mówisz po grecku

Język grecki – jeden z najstarszych języków europejskich oraz języków świata. Język, który miał ogromny wpływ na kulturę i cywilizację. Okazuje się, że każdy z nas używa greckich słów na co dzień, nie wiedząc o tym. Skąd w języku polskim ponad kilka tysięcy greckich słów oraz w jakich dziedzinach najczęściej można je znaleźć? O tym poniżej…

Wpływ języka greckiego na języki europejskie

Na samym początku należy zauważyć, że język grecki wywarł wypływ na bardzo wiele europejskich języków. Mnóstwo współczesnych słów pochodzi właśnie z greki. Związane jest to z tym, iż Grecja bezsprzecznie była kolebką cywilizacji, zarówno europejskiej jak i światowej. To przecież w Grecji narodziła się demokracja, teatr, filozofia oraz powstało wiele odkryć i wynalazków. Wszystko to przyczyniło się zarówno do rozprzestrzeniania greckich osiągnięć a co za tym idzie także i języka greckiego. Dlatego dziś dziedziny, w których można znaleźć mnóstwo słów o greckiej etymologii to medycyna i technika. 

Przykłady słów pochodzących z greki

Poniżej przedstawimy wyrazy, które znamy i których używamy na co dzień.  Ułatwi nam to także naukę języka greckiego, bo okazuje się, że tak naprawdę wcale nie musimy się ich uczyć.

Słowa związane z nauką, wykorzystywane w potocznej mowie:
biologia – nauka o życiu (bios – życie, logos – nauka),
geometria – podział ziemi (geo – ziemia, metria – pomiar, miara),
teologia – nauka o Bogu (theos – bóg, logos – nauka),
chirurgia – praca ręką (cheri  – ręka, ergon– praca),
pediatra – lekarz dzieci ( pedi– dziecko, iatros – lekarz)
patologia – badanie cierpienia (pathos – cierpienie, logos – nauka),
ginekologia – nauka o kobietach (gynaika – kobieta),
kardiologia – nauka o sercu (kardia – serce),
logopedia – specjalista od mowy (logos – słowo, mowa, paideia– edukacja),
dermatologia – nauka o skórze (derma – skóra),
geografia – opis ziemi (gi – Ziemia, grafo – pisać),
kaligrafia – sztuka pięknego pisania (kali – ładnie, grafo  – pisać),
choreografia – zapis tańca (choréo – tańczyć, grafo – pisać),
biografia – opis życia (bios – życie, grafo – opisywać),
bibliografia – opis książek (vivlio – książka, grafo – opisywać),
kartografia – opis map (charṯes – mapa, grafo – pisanie),
fotografia – pisanie światłem (fos – światło, grafo – pisanie).

Poza tym wyraz alfabet pochodzi od dwóch pierwszych liter greckiego alfabetu, alfa (Α) i beta (Β). Z kolei zwrot alfa i omega, tłumaczony jako początek i koniec, to także greckie litery – pierwsza i ostatnia w alfabecie. Nie zapominajmy o wyrazie meta, którego używamy tak często! Meta, metafora, metamorfoza – cała gama słów, które zachowuje swoje greckie znaczenie związane z położeniem “za”, “po drugiej stronie” lub w sensie przenośnym, związanym z refleksją nad czymś, jego istotą lub transformacją.

Powyższe przykłady to tylko niewielka część. Pomyślcie o innych nazwach lekarzy, specjalizacji medycznych, słów związanych z techniką i nauką i porównajcie je z greckim! Będzie zaskoczeni jak wiele tych słów znacie.

Może taki sposób nauki greckich słów okaże się najbardziej przydatny, a skojarzenia wystarczą do tego, aby zapamiętać dany wyraz. Czy wiedziałeś, że język polski jest aż tak bogaty w greckie słowa? Okazuje się, że mamy z językiem greckim naprawdę wiele wspólnego a to czyni naukę jeszcze łatwiejszą i przyjemniejszą.