Przejdź do treści

Τι ώρα είναι; (ti óra íne) – Która godzina?

Temat czasu i liczebników w wielu językach może przysparzać trudności. Ale kiedy już zrozumiecie te zagadnienia, ich zastosowanie stanie się bardzo łatwe i wzbogaci Wasz język!  

Jak podawać godziny po grecku 

Mówiliśmy już o liczebnikach, teraz czas porozmawiać o czasie. Pytanie «τι ώρα είναι;» (ti óra íne) oznacza “Która godzina?”. W Grecji w języku mówionym na określenie godzin używamy liczb do dwunastu (12), a na określenie minut – do dwudziestu pięć (25). “Kwadrans po” to «και τέταρτο» (kie tétarto), a “za kwadrans” to «παρά τέταρτο» (pará tétarto). W Polsce mówimy “w pół do”, w Grecji „i pół” – «και μισή» (kie misí). A oto przykłady: 

05:00 / 17:00 → (η ώρα) είναι πέντε (i óra íne pénde) 

05:10 / 17:10 → είναι πέντε και δέκα (íne pénde kie théka) 

05:15 / 17:15 → είναι πέντε και τέταρτο (íne pénde kie tétarto) 

05:30 / 17:30 → είναι πέντε και μισή (íne pénde kie misí)  

05:35 / 17:35 → είναι έξι παρά είκοσι πέντε (íne éxi pará íkosi pénde) 

05:45 / 17:45 → είναι έξι παρά τέταρτο (íne éxi pará tétarto) 

Wyjątki 

Wyjątki: na pierwszą (1:00), trzecią (3:00) i czwartą (4:00) powiemy «μία» (1) (mía), «τρεις» (3) (tris) i  «τέσσερις» (4) (téseris), ponieważ słowo godzina, «η ώρα» (i óra), jest rodzaju żeńskiego. Mówi się więc:  

01:00 / 13:00 → είναι μία (íne mía) 

03:00 / 15:00 → είναι τρεις (íne tris) 

04:00 / 16:00 → είναι τέσσερις (íne téseris) 

Istnieją także skróty «π.μ oraz «μ.μ, których używa się na określenie pór “przed południem” i “po południu”. Dokładnie oznaczają one «προ μεσημβρίας» (pro mesimvrías) i «μετά μεσηβρίαν» (metá mesimvrían) i są odpowiednikami łacińskich fraz “ante meridiem” oraz “post meridiem”.  

Pamiętajmy na koniec, że gdy chcemy powiedzieć na przykład “o dwunastej”, posłużymy się wyrażeniem «στις δώδεκα» (stis thótheka). Zwróćcie uwagę na „pierwszą”, dlatego że w przypadku tej godziny używa się liczby pojedynczej (jedynka jest jedna), mówi się więc «στη μία» (sti mía).