Przejdź do treści

Tomek – angielski

Angielski

Tomek – filolog angielski, native speaker (dwujęzyczny – 9 lat w Wielkiej Brytanii i USA)